Encyklopédia o smrti, zomieraní a pohreboch

Sysoon je aj voľná internetová encyklopédia venovaná smrti a zomieraniu

Táto encyklopédia poskytuje popis rôznych termínov a pojmov o živote a smrti. Obsahuje aj iné praktické informácie. Nájdte tu rôzne vysvetlivky súvisiace so smrťou v spojení s kultúrou, ekonomickou, históriou, legislatívou, medicínou, náboženstvom a sociológiou.Príčiny smrt


Iné stránky

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.